BECK ( DEPRESYON ENVANTERİ )

BECK ( DEPRESYON ENVANTERİ )

Depresyon nedir?

Depresyon, toplum içerisinde sıkça rastlanan ve ciddi sonuçları olabilen bir durumdur. Bu durum insanların günlük hayatını olumsuz bir şekilde etkiler, kişinin işlevini ve üretkenliğini azaltır. Günlük olarak kendisini sık sık üzgün hissetmesine, halsiz ve aşırı düşünceli bir çehrede olmasına sebep olur.
Depresyon birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve bu kaynaklar sosyolojik, psikolojik ve biyolojik olarak gruplandırılabilir. Depresyonun birçok farklı türü vardır. Bunlar;
  • Majör depresyon,
  • Kronik Depresyon,
  • A-Tipik Depresyon
  • Mevsimsel Depresyon

Beck Depresyon Testi nedir?

1961 yılında Dr. Aaron T. Beck ve ekip arkadaşları tarafından Beck Depresyon Ölçeği (BDI) geliştirilirmiştir. 1969 yılında May, Urquhart ve Tarran Tarafından dijitalleştirilip farklı bir form oluşturulmuştur. 1996 yılında ise See Steer’in yardımıyla kısaltılıp 13 soruluk hali geliştirlmiştir. Bu test bir kişinin depresyonda olup olmadığını ve depresyona ne kadar eğilimli ve yakın olduğunu anlamak için oluşturulmuştur. Beck depresyon testi 21 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır sorudan oluşmaktadır ve tarama için tercih edilmektedir. Test esnasında kişinin son 1 hafta içerisindeki duygu durumu ele alınır. Testin sonucu bir teşhis belirtmez. Testin yapıldığı günde dahil olmak üzere kişi son zamanlarda neler hissettiğini en iyi açıklayan seçeneği işaretlemelidir. Son zamanlarda kişinin etrafında gerçekleşen olaylara karşı ne kadar üzüldüğünü ne kadar heyecanlandığını ve neler hissetiğini betimlemek, ortaya çıkarmak için gerçekleştirir.