MMPI  ( MİNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ )

MMPI ( MİNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ )

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.