Çift Terapisi

Çift Terapisi

Nasıl insanların yaşamak için ihtiyaçları varsa ilişkilerinde bir takım ihtiyaçları vardır. İlişkilerde bu ihtiyaçlar karşılanmazsa çiftler arasındaki gelirim ve çatışma artar. Çift terapisindeki amaç ilişki içi iletişim, empati ve uyum artırarak ilişkiyi yeniden düzenlemek, var olan ilişiki sorunlarını iyileştirmek, bu sırada partnerde görülen davranış sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Ayrıca bireylerin ilişkiyi algılayış ve yorumlama şekillerini, ilişkiden beklentilerini ortaya çıkararak partnerler arasındaki dengeyi bulmaya odaklanır. Böylece "uyum bozan durumların" ortadan kalkmasını sağlar.