EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe açılımı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemlemedir.

EMDR’ye göre bugün yaşadığımız rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında geçmişte yaşadığımız travmatik, olumsuz anılar yatmaktadır. Bu anılar uyum  ve işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmıştır. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn; yetersizim), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri ( örn; kalp sıkışması gibi) problemlerin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylardan tetiklenmektedir. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir.

Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Bu yöntem sayesinde hem kişinin kendisi ile ilgili olumlu inançlar geliştirmesin, duygu, düşüncelerin daha yumuşak ve daha rasyonel olmasına sağlamaktadır. Yaşanan rahatsızlık durumu ortadan kalkar. Kişi anıyı yeni ve sağlıklı perspektiften görmeye başlar. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.