Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Ergen terapisi 12-18 yaş arasında ergenlik çağındaki bireylerle yapılan bir terapi türüdür. Ergenlik terapisinde, terapistler ergenlik çağındaki bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına, isteklerini fark etmelerine yardımcı olarak, onları farklı bir pencereden bakmaya yönlendirmektedir. Ergen terapisinde, ergenler yaşadıkları zorluklara karşı farklı bakış açıları geliştirerek, sorunlarının neden kaynaklandığını anlayacak, sorunlarının çözümü ile ilgili farklı yollar geliştirecekler ve bunların sonucunda da hem kendileri ile barışacaklar hem de çevreleri ile daha iyi ilişkiler kurabileceklerdir. 

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

Ergenlik döneminde bireyler hem fiziksel hem de zihinsel olarak değişim gösterirler. Bu değişimlerle duygusal, düşünsel ve davranışlar olarak çocukluk dönemlerinden farklılık gösterirler. Ergenlik döneminde yaşanan değişimler bireylerin bazı konularda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Ergenlik döneminde sorun yaşanan konular şunlardır; 

 • Aile ile olan ilişkiler
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Sınav kaygısı
 • Stres ve kaygı
 • Motivasyon eksikliği
 • Takıntılı düşünceler ve hareketler
 • Cinsel kimlik problemleri
 • Özgüven problemi
 • Panik bozukluk
 • Sosyal kaygı veya daha ileri düzeyde sosyal fobi
 • Uyku problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Ders çalışma alışkanlığının kazandırılamaması
 • Başarısızlık korkusu
 • Dikkat ve konsantrasyon eksikliği
 • Öğrenme zorluğu
 • Duygu durumunu kontrol edemem
 • Öfke problemi
 • Zorbalık