Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

Yetişin terapisi; danışanın getirdiği problemleri tüm açılarından ele alarak beraber belirlenen amaca ulaşmak için yapılan terapidir. Bireysel terapisinin temel amacı danışanın problemlerle başa çıkma becerisi kazandırmak ve güçlendirmektir. 

Yetişkin Terapisinin Faydalı Olduğu Alanlar 

- Obsesif Kompulsif Bozukluklar

-Öfke ve Stresle Başa Çıkma

- Yaygın Anksiyete Bozukluğu

-Özgüven Problemleri

- Sosyal Kaygı 

-  Depresyon 

- Dürtü Kontrol Problemleri

- Panik Atak 

- İletişim Problemleri

- İlişki Yönetimi

- Kayıp ve Yas

- Fobiler 

- Travma Sonrası Stres Bozukluğu